Nastavak čišćenja i markiranje staze Glogovo – Has

U subotu 29.5.2021.godine, članovi SPVM su nastavili radove na čišćenju staze Glogovo – Has 1915 mnv na planini Prenj, sufinanciran od strane Planinarskog Saveza Herceg-Bosne.

Jedan dio sudionika je čistio stazu na dionici bivša lovačka kuća Glogovo prema Hasu tj. do iznad spomenutog minskog polja.

Članovi koji su markirali stazu počeli su sa markiranjem od zelenog kontejnera gdje se spaja staza iz Mostarske Bijele sa cestom do Glogova, gdje lošija cesta skreće desno od ovog kontejnera uzbrdo prema Lovačkoj kući Glogovo. Jednim dijelom ove ceste prema ide i naša staza i spaja se na stazu lovačka kuća Glogovo – Has 1915 mnv. Spoj sa ovom stazom je oko 3 minuta hoda od lovačke kuće Glogovo prema Hasu. Poslije ovog spoja skrene se desno i koristi se cesta koja je napravljena za izvlačenje ispilanih stabala, a ista je jednim dijelom uništila stazu Glogovo – Has.

Poslije kraja ove ceste ima na konjskoj stazi veći kamen od kojega počinje stara konjska staza koja vodi prema Hasu, a koju smo ovaj put čistili. Staza je obilježena markacijama po stablima i kamenu. Na improviziranim tablama je ponovno napisano MINE sa obje strane minskog polja i markirana su stabla sa obje strane staze ispod mina tako da nema opasnosti ulaska u minsko polje. Na ovom dijelu smo našli nekoliko starih markacija koje smo obnovili.

Po izlasku iz izgorjele šume za markiranje je korišteno kamenje na stazi kao i rjeđe suha izgorjela stabla. Također su obnovljene stare markacije te napravljene nove. Po povratku markirana je dionica prema nekadašnjoj lovačkoj kući Glogovo. Zahvaljujući trudu i radu samih sudionika do pred sami mrak staza je očišćena i markirana.

Subota, 29.5.2021. godine – na radnoj akciji čišćenja i markiranja staze Glogovo – Has, 1915 mnv su sudjelovali:

1. Darko Glibić
2. Zoran Jurišić
3. Marija Soldo
4. Ivan Tica
5. Vedran Zovko

Iz HPD Prenj 1933 Mostar sudjelovala je:

1. Marija Krtalić